ЗАЛОГ НА ЗЛАТО

Залог на секаков тип на злато – старо, ново, скинато, накитно злато, забно злато, дукати.

Zalog na zlato

Добиј позајмица на пари преку залог на злато.

Заложна куќа кеш е лидер во регионот со најголеми остварени позајмици со гаранција злато и најповолни услови.
* Цена одредена спрема берза!
*БЕСПЛАТНА ПРОЦЕНКА
*Залог на секаков тип на злато – старо,ново, скинато, накитно злато, забно злато, дукати…
*Гаранција за чување на вашето злато во посебни услови, обезбедено во посебен сеф и осигурано.
*Исплата веднаш на трансакција сметка преку фирма или кеш
*фиксна камата преку текот на целиот период  од почетокот до крајот на договорот.
*Договорот е на 30 дена. Со можност на продолжување со исплата на каматата на секој 30ти ден , се додека не решите да ја вратите вкупната главница.
*поволни услови за залог на злато со враќање на рати.
Златото може да биде повеќе од само накит.
Брз и легален начин до кеш..