ЗАЛОГ НА ВОЗИЛА

Залог на моторни возила, проценка и исплата ВЕДНАШ!

Zalog na vozila

Добиј позајмица на пари преку своето возило.

– Финансирање на сите марки и модели од 2001год па нагоре.
-Услови за овој тип на финансирање се – возилото да е регистирано , исправно , и истото да остане на наш паркинг во текот на договорот.
-Се одобрува од 30% – 50% од вредноста на возилото.
-Легално, со нотарски договор и договор на фирма.
истите трошоци за нотарските договори и паркингот на автомобилот ги сносиме ние.
-Бесплатна и брза проценка на автомобилот.
-Исплата веднаш  на сметка преку фирма или пак кеш!
-Договор на 30 дена со право на продолжување на договорот со плаќање на каматата на секој 30ти ден, се додека не решите да ја вратите вкупната главница.
-Фиксна каматна стапка и можност за враќање на рати.
Ако имате сопствено возило, лесно аплицирајте на нашата апликација
или на 078/633-234 уште денес.
Вози го својот сон.