ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА

Мобилни телефони, Лаптопи, Телевизори понови модели, апарати за домаќинство, бела техника и слично.

Zalog na tehnika

Добиј позајмица на пари преку Залог на техника

–  Добиј позајмица на пари преку залог на техника, нова или половна техника.
Овој тип на ппзајмица се однесува на помали кредити , бидејќи  се одобрува од 30%до50% од реалната вредност на техниката која би ја оставиле како гаранција за позајмица.
-позајмицата зависи од тоа дали предметот е нов или половен и дали истиот има гаранција  и нема никакво оштетување.
Во главно се заложуваат – мобилни телефони ( од моделите на Samsung, Huawei, iPhone) Лаптопи, Телевизори понови модели, апарати за домаќинство, бела техника и слично.
Договорите за техника се на 15 дена со фиксна камата во текот на целиот период.
При текот на договорот предметот останува кај нас како гаранција, се додека не се исплати вкупната сума и да се врати предметот во ваша сопственост.
Доколку не би можеле да го подигнете предметот во предвидениот рок, имате право да си плаќате само камата на 15 дена и да се продолжува договорот постајано, се додека не решите да ја вратите вкупната главница.
Финансирај се сам и земи онолку-колку што имаш.