ЗА НАС

КОИ СМЕ НИЕ?

ние Работиме

Професионално и легално

Од 2014та година па наваму, граѓаните на Р.М можат да дојдат до позајмица доколку заложат некој свој вреден предмет.
Заложна куќа е вршител на својата дејност професионално и легално речиси 5 години и е меѓу првите заложни куќи во Скопје , па и во Македонија.

Интересно е што во нашата држава, нашата фирма е прва со развиена мрежа на заложни куќи низ сите градови на МК.
Дека има потреба од вакво нешто во нашата држава потврдуваат и самите граѓани кои секојдневно покажуваат интерес за нашето работење и потребата за пари, идејата за отварање на фирма ја добивме токму од вакви сознанија.

Исплата веднаш

ВИЕ ОДБИРАТЕ!

Во ова време на безпарница , граѓаните навистина имаат потреба да дојдат за веднаш до пари и на овој начин им се овозможува да добијат парични средства во замена за некој личен и вреден предмет, кој по извесен период можат да си го повратат.

Нашата цел е – брзо, легално, дискретно и сигурно работење, нашиот производ се задоволните муштерии.