КАКО ДО ПОЗАЈМИЦА?

КОЈА Е ПРОЦЕДУРАТА?

само со еден повик

многу лесно и едноставно

Многу лесно, само со еден повик вие можете да ги добиете сите информации за предметот кој сакате да го заложите – сума која може да се одобри, каматна стапка, рок на отплата. Доколку договорениот износ ви одговара, ваше е да поминете во некои од нашите канцеларии и да склучите договор, за 15 минути до посакуваната сума.

Во главно заложуваме лаптопи, мобилни телефони, телевизори, бела техника, злато и автомобили.

Договорите за техника ни се на 15 дена.
Договорите за злато и автомобили се на 30 дена.

ЗАВИСНА ОД ЗАЛОЖЕНИОТ ПРЕДМЕТОТ

ФИКСНА КАМАТНА СТАПКА

Во случај да неможете да го подигнете предметот во предвидениот рок, имате право на плаќање само на каматата за да се продожи договорот.

Каматната стапка е фиксна, непроменлива во текот на договорот и е зависна од предметот кој што е оставен и висината на позајмицата.
За сето ова постои валиден документ на кој е впишана проценката на заложеното и нормално во зависнот од тоа и предвидената камата за договорениот рок за враќање на предметот.

За проценката на предметите се ангажираат стручни лица.